Algemene inruilvoorwaarden Software

 • Bij inleveracties met meerdere games, kunnen alleen verschillende games ingeruild worden.
 • Een handleiding is gewenst maar niet verplicht. Uitzonderingen hierop zijn Collectors Editions en Special editions van games. Deze dienen compleet ingeleverd te worden.
 • Games moeten in goede staat (krasvrij) zijn.
 • Alleen PAL games worden aangenomen. Games met anderstalige covers kunnen geweigerd worden. Neem bij twijfel vooraf telefonisch contact op met jouw lokale winkel.
 • PC games worden niet aangenomen.
 • Game Mania behoudt het recht om games die niet opgenomen zijn in het artikelbestand te weigeren.
 • ALLEEN volledige games worden aangenomen (Geen demo's, beta versies, trial versies, etc.)
 • Bundelgames worden niet aangenomen.
 • Game Mania behoudt altijd het recht om games te weigeren.
 • PlayStation 2, Nintendo DS en Nintendo Wii games worden ALLEEN aangenomen voor waardebons, niet voor contant geld.
 • Per deelnemende game kan je maximaal 2 keer gebruik maken van de inruilactie.
 • FIFA games ouder dan FIFA 14 worden niet meer aangenomen voor PS3 of Xbox 360.

Inruilvoorwaarden Hardware

 • Consoles moeten compleet (Inclusief netstroomadapter en alle originele accessoires) zijn.
 • Consoles moeten normaal functioneren en in perfecte staat zijn. (Bij beschadiging behoudt Game Mania het recht om een console te weigeren).
 • De garantiezegel van de in te ruilen console dient intact en onbeschadigd te zijn. (Bij beschadiging behoudt Game Mania het recht om een console te weigeren).
 • Maximaal 1 deelname aan de acties per klant.
 • Game Mania behoudt altijd het recht om consoles te weigeren.
 • De ingeleverde console wordt steeds getest door Game Mania. Dit zal meestal direct gebeuren in de winkel, maar kan in sommige gevallen tot 48u duren.

Inruilvoorwaarden Algemeen

1. Doel

Het ‘USED Games‘- systeem is een systeem waarbij de klant een 2dehands game of 2dehands hardware aan Game Mania aanbiedt. De klant kan bij de verkoop van een 2dehands game of 2dehands hardware tussen twee vergoedingssystemen kiezen: uitbetaling in cash of in waardebonnen van Game Mania. Het ‘USED Games’ – systeem is alleen te gebruiken door particuliere verkopers en kopers.

2. Wie kan het ‘USED Games’- systeem gebruiken?

Bij iedere transactie waarbij de klant games of hardware verkoopt aan Game Mania dient de klant zich te identificeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Elke persoon kan kiezen tussen uitbetaling in cash (vanaf 18 jaar) of in waardebonnen wanneer zij hun games of hardware verkopen aan Game Mania.

3. Aankoopvoorwaarden

 • De aangeboden games of hardware moeten compleet zijn en zich in goede staat bevinden (inclusief handleiding en originele verpakking).
 • Het ‘USED Games’ systeem berekent de overnameprijs a.d.h.v. de voorraad, de staat van de aangeboden goederen en de actuele nieuwprijs.
 • Wanneer de klant opteert voor een vergoeding in waardebonnen, zal de waarde hoger zijn dan wanneer de klant opteert voor een vergoeding in contanten.
 • Nadat de verkoop afgesloten is kan de verkoper/klant zich niet meer bedenken.
 • Bundelgames of promotionele uitgaven kunnen niet ingeleverd worden.
 • Game Mania behoudt steeds het recht om aangeboden goederen te weigeren.

4. Herkomst van goederen / misbruik / heling

Game Mania kan onmogelijk de herkomst van de goederen controleren en zal dus nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor het feit dat zij een eventueel onrechtmatig verkregen goed heeft aangekocht.

Wanneer Game Mania echter toch zou worden aangesproken door een derde, is de aanbieder van de goederen eveneens aansprakelijk t.o.v. Game Mania en zal hij/zij een forfaitaire vergoeding dienen te betalen van € 5.000 en zal hij/zij Game Mania verder volledig dienen te vrijwaren.

Game Mania behoudt zich bovendien het recht voor om de eventuele extra geleden schade eveneens te verantwoorden op de aanbieder van de koopwaar.

Game Mania zal bovendien steeds alles in het werk stellen om verdachte transacties op te sporen en te melden aan de bevoegde instanties.