diablo-4 winactie
diablo4 winactie

Dit is de XP play winactie en challenge van Diablo IV

Iedere maand dagen we jullie uit via de XP play challenges. Als je deze succesvol behaald, maak je kans op toffe prijzen en extra XP coins. Deze maand staan de winactie en challenge in het teken van Diablo IV.

Winactie

xp play winactie diablo 4

Behaal van 6 juni tot en met 27 juni 2023, een trophy in Diablo IV en maak kans om je game terugbetaald te krijgen als je hem bij Game Mania gekocht hebt.

We kiezen op het einde van de winactie, willekeurig één winnaar in België en één in Nederland. Als winnaar, krijg je een waardebon ter waarde van € 74,98. Bekijk het wedstrijdreglement onderaan voor alle voorwaarden.

XP play challenge

xp play challenge diablo 4

Eet jij demonen als ontbijt? Ga dan de uitdaging aan en behaal van 2 juni tot en met 27 juni  2023, een gouden trophy in Diablo IV. Als dit je lukt, maak jij kans op een SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless: Diablo IV Edition headset ter waarde van €199,98 en ontvang je 400 extra XP coins.

We kiezen op het einde van de challenge, willekeurig één winnaar in België en één in Nederland. Bekijk het wedstrijdreglement onderaan voor alle voorwaarden.

 

Exclusieve Diablo IV accessoires bij Game Mania

 

Hoe neem ik deel?

Om mee te doen aan de winactie en aan de XP play challenge, moet je eerst je PSN-ID succesvol koppelen aan je XP account. Alleen zo geniet je van alle voordelen van XP play:

  • Ontvang coins voor je PlayStation trophies
  • Neem deel aan maandelijkse challenges, maak kans op toffe prijzen en ontvang extra XP coins
  • Check al je behaalde PlayStation trophies op je XP profiel
  • Unlock 28 XP trophy badges
Avatar van Game Mania
Game Mania HQ

Gepubliceerd op: 12/05/2023
Laatste update: 26/05/2023

 

WEDSTRIJDREGLEMENT “XP play winactie en challenge van Diablo IV"

Door deel te nemen aan deze wedstrijd ("Wedstrijd") aanvaardt de deelnemer ("Deelnemer") de huidige wedstrijdvoorwaarden. Er zal geen verdere schriftelijke of telefonische communicatie over de Wedstrijd plaatsvinden. Voor alles wat in de onderhavige wedstrijdvoorwaarden niet is geregeld, heeft de Organisator (zoals hieronder gedefinieerd) het recht om de nodige maatregelen te nemen om de Wedstrijd goed te laten verlopen. In geval van bijzondere omstandigheden behoudt de Organisator zich het recht voor om deze wedstrijdvoorwaarden aan te passen voor zover als nodig.

1. Organisator

(a) Deze wedstrijd wordt georganiseerd door PB Projects NV (de Organisator), met maatschappelijke zetel Ter Stratenweg 37, 2520 Ranst (geen bezoekadres) en ondernemingsnummer BE0451.190.253

(b) PB Projects stelt de wedstrijd op, beheert de wedstrijddeelname en is verantwoordelijk voor de bepaling van de winnaars zoals hieronder beschreven. Zij hebben autonoom controle over de wedstrijd.

2. Doelgroep

Een Deelnemer moet op het ogenblik van deelname aan de Wedstrijd minstens 18 jaar of ouder zijn en verblijven op het grondgebied van België of Nederland.

3. Duur van de Wedstrijd

De wedstrijd loopt van 6 juni (00u00) tot en met 27 juni 2023 (23u59) voor de XP play winactie. Voor de XP play challenge, loopt deze van 2 juni (00u00) tot en met 27 juni 2023 (23u59).

4. Deelname aan de Wedstrijd

(a) Een Deelnemer kan slechts éénmaal deelnemen aan de wedstrijd van de winactie en de challenge.

(b) In geval van duidelijke en aanwijsbare pogingen tot bedrog en van valse of onvolledige verklaringen, houdt de Organisator zich het recht voor om de Deelnemer onmiddellijk uit te sluiten.

(c) Indien toepasselijk, behoudt de Organisator zich het recht voor om een of meerdere prijzen niet uit te reiken omwille van het lage aantal deelnames.

5. Prijzen

(a) De prijzenpot voor de XP play winactie omvat twee maal een Game Mania cadeaubon t.w.v. € 74,98. Voor de XP play challenge omvat de prijzenpot twee maal een SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless: Diablo IV Edition headset t.w.v €219,99.

(b) Alle Deelnemers welke gedurende de deelname termijn op geldige wijze hebben deelgenomen, worden op een lijst gezet.

(c) De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de Wedstrijd en enkel de Organisator beslist over de winnaar(s). Deze beslissingen kunnen niet worden aangevochten en er wordt niet over gecorrespondeerd.

(d) Elke Deelnemer kan slechts eenmaal keer een prijs winnen via een XP play winactie en challenge.

(e) De winnaar kan de door hem gewonnen prijs niet betwisten, noch een aanpassing of vervanging vragen om welke reden dan ook.

6. Kennisgeving en ontvangst van de prijs

(a) De winnaar wordt per e-mail verwittigd en moeten zijn/haar prijs aanvaarden binnen de 15 dagen volgend op de eerste kennisgeving waarbij hij/zij wordt verwittigd dat hij/zij heeft gewonnen. De winnaar wordt geacht de kennisgeving te hebben ontvangen binnen de 5 dagen na de verzending van de kennisgeving per e-mail. Indien dit niet gebeurt, wordt verondersteld dat de winnaar niet bereikt kan worden en zal een nieuwe winnaar geselecteerd worden volgens dezelfde criteria als hierboven vermeld.

(b) De Organisator kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld wegens een fout vanwege de Deelnemer in het opgegeven adres, e-mailadres of andere persoonlijke informatie, van hemzelf of zijn vrienden, of door toedoen van derde partijen.

8. Aansprakelijkheid

(a) De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval de Wedstrijd en/of deze wedstrijdvoorwaarden moeten worden geannuleerd of gewijzigd in welk onderdeel dan ook. Voor zover toegelaten onder het toepasselijke recht, sluit de Organisator tevens elke aansprakelijkheid uit voor schade die in het kader van deze Wedstrijd door zijn toedoen wordt veroorzaakt.

(b) De Deelnemer waarborgt, en vrijwaart de Organisator volledig voor enige schade veroorzaakt door niet-naleving van deze waarborg, alle nodige rechten en toestemmingen te hebben verkregen voor het plaatsen van welke inhoud dan ook die met het deelnemen aan de Wedstrijd gepaard gaat.

(c) De Organisator wijst alle aansprakelijkheid af in geval van toegangsproblemen en belemmeringen tot, het slecht functioneren van of enige moeilijkheden met betrekking tot technische instrumenten, computers, de telefoonlijn, kabels, elektronica, software en materiaal, doorzending en verbinding, de verbinding met het internet en het mobiel en vast telefoonnetwerk die tot gevolg kunnen hebben dat de Deelnemer op enige wijze wordt verhinderd om deel te nemen aan de Wedstrijd. Hetzelfde geldt indien gebruik zou worden gemaakt van fysieke post- of koerierdiensten.

(d) Zo ook aanvaardt de Organisator op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor problemen veroorzaakt aan de configuratie van de apparatuur van de Deelnemer die een weerslag kunnen hebben op de inspanningen van de Deelnemer tijdens het deelnemen aan de Wedstrijd.

9. Verwerking van persoonsgegevens

(a) Het is mogelijk dat aan de Deelnemer gevraagd wordt om bepaalde gegevens, waaronder persoonsgegevens, op te geven voor deelname aan de Wedstrijd. Het niet opgeven van de gegevens in de verplichte velden verhindert een deelname aan de Wedstrijd.

(b) De Organisator, waarvan u de contactgegevens bovenaan terugvindt, of een andere met de Organisator verbonden vennootschap, zal uw persoonsgegevens enkel gebruiken voor de afhandeling van de Wedstrijd. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien en om ze te laten verbeteren indien ze niet correct zouden zijn.

(c) De organisator, of een andere met de Organisator verbonden vennootschap, behoudt zich het recht voor om de naam/namen van de winnaar(s) openbaar te maken op de website.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

(a) De huidige wedstrijdvoorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht. Elk geschil betreffende de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van deze wedstrijdvoorwaarden zal definitief worden beslecht door de bevoegde rechtbanken in Brussel (België), tenzij dwingende regelgeving anders zou bepalen.